Dag allemaal!

We zijn in onze 2de week van de verlengde herfstvakantie. Hopelijk is iedereen nog veilig en wel in zijn eigen huisje…

Maandag 16 november vliegen we er weer vol goesting in! Alle kinderen, zowel kleuters als de ganse lagere school, kunnen terug naar school komen onder code oranje.

Nog even de voorzorgsmaatregelen herhalen die we samen met u zeer strikt opvolgen:

  1. Heel vaak de handen wassen 
  2. Mondmaskerplicht voor alle volwassenen: ook aan de schoolpoort bij het op- en afhalen van onze kinderen MOET iedereen een mondmasker dragen
  3. Zoveel als mogelijk afstand 1,5m behouden 
  4. Geen ouders op school ontvangen voor gesprekken of oudercontacten
  5. Boterhammen worden in de klas gegeten om de eetzaal te ontlasten van te veel kinderen in 1 keer. 
  6. Warme maaltijden kunnen nog steeds en worden volgens klasbubbels ingedeeld in de eetzaal; zo blijven de bubbels zoveel als mogelijk binnen van elkaar gescheiden

Het zwemmen is momenteel verboden, het zwembad is ook gesloten. Dit is tot nader order van onze overheid. We bekijken nadien hoe we het zwemmen terug kunnen opstarten.

Uitstappen worden momenteel niet gedaan. Zo komen onze leerkrachten en hun leerlingen/kleuters niet in contact met de buitenwereld en lopen we minder risico op besmettingen.

En dan zeker heel belangrijk voor onze werking:
Is uw kind ziek of voelt het zich niet lekker als uw kind opstaat?
Je houdt uw kind thuis en belt direct de huisarts om te zien wat u als ouder te doen staat.
Daarna verwittigt u telefonisch of via mail/smartschool het secretariaat en vertelt wat de dokter gezegd heeft:

  • uw kind blijft thuis
  • uw kind en uw gezin moeten in preventieve quarantaine en voor hoeveel dagen
  • uw kind wordt getest
  • uw kind mag naar school komen eens het terug beter is

Alle afwezigheden MOETEN steeds gewettigd worden door een arts! Anders zullen de kinderen (ook de schoolplichtige kleuters boven de 5 jaar) onwettig afwezig geplaatst worden. 
Alle afwezigheden in de maand oktober moesten dus ook steeds gewettigd worden met de juiste attesten, mocht je dit nog niet gedaan hebben, breng zeker op maandag 16/11 alle ziekteattesten van uw kind naar school zodat wij alles in orde kunnen brengen in onze administratie.

Wordt uw kind ziek tijdens de schooldag? U zal dan van onze een telefoontje krijgen om uw kind DIRECT van school af te halen. Dat maakt het mogelijk om dezelfde dag nog naar de dokter te gaan en ook de school zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen van de eventuele verdere stappen die wij ook moeten nemen.

De gouden regel is nog steeds “better safe than sorry”! 
Samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden en de school blijven openen, maar dat kan dus alleen met uw hulp!

KEEP SAFE allemaal!

An Pottier
directeur BSGO Hendrik Conscience